Danh mục "Mỹ" có 1710 bài viết.

Du học Mỹ - Giới thiệu Trung học Apple Valley Christian School, California: Apple Valley Christian School (AVCS) nằm ở Hesperia, California. Nhiệm vụ tại AVCS là phát triển một "con người toàn diện", phát triển tinh thần, học tập và xã hội. AVCS phấn đấu phát triển mong muốn học suốt đời của học sinh. Học sinh tốt nghiệp AVCS được chuẩn bị cho sự thành công ở trường đại học và được trang bị để đóng góp cho thế giới.
Du học Mỹ - Giới thiệu Trung học Camden Catholic High School: Khuôn viên lớn với một cơ sở tốt đẹp. Tỉ lệ đậu đại học 99%. Học sinh của trường đã được nhận vào các Đại học: Drexel University, Fordham University, Boston Unviersity, University of Connecticut, University of Delaware, Villanova University, Indiana University, Marquette University, University of Maryland, Pennsylvania State University...
Du học Mỹ - Giới thiệu Trung học Kingswood Oxford School: Tỉ lệ đậu Đại học: 100%. Trường có chương trình học thuật chuyên sâu & chất lượng, tổ chức buổi hội thảo hoặc biểu diễn vào mỗi Thứ Sáu. Học sinh của trường đã được nhận vào các Đại học: Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Duke, Đại học Dartmouth, Đại học Georgetown, Đại học Harvard, Đại học New York, Đại học Northwestern, Đại học Princeton, Đại học Vanderbilt, Đại học Yale ...
Du học Mỹ - Trung học Holy Name Central Catholic High School: Trường có nhiều khóa AP và nghệ thuật. Có rất nhiều hoạt động sau giờ học và các đội thể thao cho học sinh tham gia. Tỉ lệ đậu Đại học 99%
Du học Mỹ - Giới thiệu Trung học Lancaster Catholic High School: Học sinh đã được nhận vào các Đại học: Yale University, Cornell University, Johns Hopkins University, Boston University, UPenn, Penn State, University of Pittsburgh, George Washington University, Drexel University, Fordham University...
Du học Mỹ - Giới thiệu Trung học Allentown Central Catholic High School: Tỉ lệ vào Đại học 100%. Học sinh đã được nhận vào các Đại học: Harvard University, University of Notre Dame, Columbia University, Duke University, University of California, Santa Clara University, Sonoma State University, University of Chicago, California Polytechnic State University...
Du học Mỹ - Giới thiệu Trung học Lebanon Catholic School: Tỉ lệ đậu Đại học 98%. Học sinh đã được nhận vào các Đại học:Penn State University, West Chester University, West Virginia, Temple University, Kutztown University, St. Francis University, East Stroudsburg University, Millersville University...
Du học Mỹ - Thông tin Trường Trung học Plumstead Christian School, PA: Mạnh về quan tâm đến từng cá nhân, cơ sở vật chất tiện nghi, chương trình học thuật chất lượng cao. Cung cấp các chương trình Nghệ thuật chuyên sâu.
Du học Mỹ - Giới thiệu Trung học ACADEMY AT THE LAKES, Florida: là một trường nội trú nằm O’Lakes, Florida, được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm giáo dục, cung cấp các mối quan hệ cộng đồng cho suốt cuộc đời. Trường là một cộng đồng học tập có giá trị dành riêng cho sự thành công của mỗi cá nhân ở trường, trong cộng đồng và trên thế giới. Trường tuyển khoảng 400 học sinh mỗi năm, có khoảng 20 học sinh trong số này từ các nước khác đến.
Du học Mỹ - Oakland Catholic High School, PA: Tỉ lệ được nhận vào Đại học là 99%. Học sinh đã được nhận vào các Đại học: Yale University, Cornell University, Drexel University, Fordham University, George Mason University, NYU, John Hopkins University, James Madison University, Rutgers University, College of William and Mary, Hofstra University...
Du học Mỹ - Thông tin Trường Trung học York Catholic High School, PA: tỉ lệ đậu Đại học 98%. Học sinh đã được nhận vào các Đại học: George Mason University, Ithaca College, Lock Haven University, Pennsylvania State University, Montclair University, Temple University, Holy Family University, LaSalle University, Mansfield University, University of Maryland...
Du học Mỹ - Thông tin Trường Trung học New Covenant Christian School, PA: Học sinh của trường đã được nhận vào các đại học: Lehigh University, Messiah College, Houghton College, Millersville University, Penn State University, Shippensburg University, Lebanon Valley College, Philadelphia Biblical University, Temple University, University of the Sciences, Lancaster General College of Nursing...
Du học Mỹ - Thông tin Trường Trung học Pope John Paul II High School: Học sinh đã được nhận vào các Đại học Duke University, UPenn, University of Notre Dame, Boston University, Carnegie Mellon University, Drexel University, Fordham University, Georgetown University, Indiana University, Penn State, Temple University, West Point Military Academy...
Du học Mỹ - Harrisburg Christian School, PA: Tỉ lệ đậu đại học, cao đẳng 95%, Học sinh của trường đã được nhận vào các Đại học: Grove City College, Messiah College, Liberty University, Elizabethtown College, Gordon College, Geneva College, Cedarville University, Penn State University, Pennsylvania College of Technology...
Du học Mỹ - Thông tin Trường Trung học Gwynedd Mercy Academy, PA: Tỉ lệ đậu Đại học 99%. Trường với cơ sở vật chất hiện đại gồm phòng nghệ thuật Art Studio, Fine Art, Orchestra Room với các chương trình nghệ thuật chuyên sâu / Có hai suất học bổng Music Scholarships và một học bổng Nghệ Thuật-Art Scholarship