Danh mục " Singapore" có 161 bài viết.

Du học Singapore - Chứng chỉ Nghiên cứu Kinh doanh (Business Studies) - Academies Australasia College: Khóa học Chứng chỉ Nghiên cứu Kinh doanh (Business Studies) nhằm cung cấp cho sinh viên những quan điểm cơ bản và những hiểu biết của thế giới kinh doanh. Chương trình này là phù hợp với những người không có điều kiện tiên quyết trong giáo dục chính thức và kinh nghiệm làm việc.
Du học Singapore - Quản lý Du lịch & Khách sạn (Tourism & Hospitality - Academies Australasia College: Diploma & Advanced Diploma
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Logistics và Quản lý Hoạt động (Advanced Diploma in Logistics and Operations Management) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Nâng cao trong Logistics và Quản lý Hoạt động trang bị cho sinh viên những kỹ năng để áp dụng kỹ thuật khoa học dựa trên làm việc liên quan đến vấn đề này. Sinh viên học cách áp dụng các kỹ năng trong quản lý Giao thông vận tải, giải quyết vấn đề, chuỗi cung ứng và hậu cần và phát triển hỗ trợ quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát hệ thống. Chương trình cho phép bạn để phát triển một nghiên cứu chuyên sâu của hậu cần và quản lý hoạt động.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Kế toán (Advanced Diploma in Accountancy) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Nâng cao Kế toán được thiết kế để cung cấp các quan điểm lý thuyết và thực tế của lĩnh vực kế toán để cho phép các ứng viên có đóng góp hiệu quả cho một tổ chức như một người quản lý cơ sở sau khi tốt nghiệp.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Ngân hàng và Tài chính (Advanced Diploma in Banking and Finance) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Nâng cao Ngân hàng và Tài chính được thiết kế để cung cấp một chương trình đại học liên quan chất lượng cao, phát triển trong sinh viên một sự hiểu biết vững chắc về ngân hàng và tài chính và ứng dụng của nó.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Thông tin Kinh doanh (Advanced Diploma in Business Information Management) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên hiểu hơn nữa về quản lý thông tin kinh doanh được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp độ Diploma.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Tâm lý học Ứng dụng (Applied Psychology) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên tiếp tục nghiên cứu trong Tâm lý học Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp Văn bằng Tâm lý học Ứng dụng. Nó được thiết kế để chuẩn bị và phát triển sinh viên về mặt học tập và xã hội cho các nghiên cứu học tập cao hơn thành công trong ngành học tâm lý học.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Khách sạn và Du lịch (Hospitality and Tourism Management)của East Asia Institute of Management: Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn và Du lịch cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết vững chắc của việc quản lý và tổ chức tham gia vào việc cung cấp và tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ trong khách sạn và ngành công nghiệp du lịch. Ngoài ra, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia tại nơi làm việc thông qua một thời gian thực tập.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Kinh doanh (Advanced Diploma in Business Management) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên nghiên cứu sâu hơn trong quản lý kinh doanh được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp độ Diploma. Sinh viên sẽ có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về quản lý kinh doanh trong một môi trường cạnh tranh.
Du học Singapore – Văn bằng Dự bị Đại Học (Diploma in Foundation Studies) của East Asia Institute of Management: Là một chương trình chuẩn bị Tiền-bằng cấp (pre-degree) trang bị cho học sinh vào chương trình bằng cấp mà họ mong muốn.
Du học Singapore – Văn bằng Hậu cần và Quản lý Hoạt động của East Asia Institute of Management: Văn bằng Logistics & Quản lý Hoạt động trang bị cho sinh viên những kỹ năng để áp dụng kỹ thuật dựa trên khoa học đối với các vấn đề liên quan công việc. Sinh viên học cách áp dụng các kỹ năng trong dự báo kinh doanh, định lượng và khám phá để giải quyết vấn đề, hậu cần, quản lý chất lượng, và để phát triển hỗ trợ quyết định, lập kế hoạch và hệ thống kiểm soát.
Du học Singapore – Văn bằng Kế toán (Accountancy) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Kế toán được thiết kế để cung cấp các quan điểm lý thuyết và thực tế của lĩnh vực kế toán để cho phép các ứng viên có thể đóng góp hiệu quả cho một tổ chức như một người quản lý cơ sở sau khi tốt nghiệp.
Du học Singapore – Văn bằng Ngân hàng và Tài chính của East Asia Institute of Management: Diploma in Banking and Finance được thiết kế để cung cấp một chương trình chất lượng cao và có liên quan đại học chuyên nghiệp, phát triển trong sinh viên một sự hiểu biết vững chắc về ngân hàng và tài chính và ứng dụng của nó
Du học Singapore – Văn bằng Quản lý Thông tin Kinh doanh của East Asia Institute of Management: Diploma in Business Information Management cung cấp cho sinh viên một sự đánh giá cao của các mối tương quan của các quá trình trong ngành công nghiệp thông tin doanh nghiệp. Bằng tốt nghiệp này cũng giới thiệu khái niệm cơ bản trong quản lý thông tin kinh doanh được sử dụng rộng rãi.
Du học Singapore – Văn bằng Tâm lý học Ứng dụng (Applied Psychology) của East Asia Institute of Management: Khóa học này cung cấp cho sinh viên một kiến thức lý thuyết vững chắc của tất cả các lĩnh vực tâm lý học ứng dụng quan trọng. Chủ đề được trình bày là nguyên tắc của tâm lý học, thống kê, nền tảng của tâm lý học, phương pháp nghiên cứu, tâm lý xã hội, não bộ và nhận thức, sự hiểu biết tính cách và tâm lý học phát triển.