Danh mục " New Zealand" có 527 bài viết.

Du học New Zealand – Cử nhân Công nghệ thông và Truyền thông (Information and Communication Technologies) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT): Nếu bạn có đầu óc phân tích và công nghệ, bằng cấp của CPIT trong đó có một tập trung vào các hệ thống thông tin là bước đệm lý tưởng cho một sự nghiệp thú vị trong lĩnh vực CNTT.
Du học New Zealand - Chương trình Du lịch (Travel and Tourism) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Khoa học (Science) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Giải trí (Recreation) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Biểu diễn (Performing Arts) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Ngôn ngữ Quốc tế (International Language) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Y tế (Health) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Ẩm thực và Khách sạn (Food and Hospitality) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand – Các chương trình Kỹ thuật (Engineering) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Nghệ thuật và Thiết kế (Arts and Design) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Máy tính và Công nghệ thông tin (Computing and ICT) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Nghiên cứu Cộng đồng (Community Studies) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Phát thanh và Truyền thông (Broadcasting and Media) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Kinh doanh (Business) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Kiến trúc (Architectural Studies) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)