Danh mục "Du học" có 8110 bài viết.

Du học Canada - Chuyên ngành quản lý nhà hàng và khách sạn – Humber Institute of Technology and Advanced Learning: Các chứng chỉ thông thường có thời gian học tương đối ngắn, không quá 2 học kỳ và chú trọng vào việc thực hành thực tế, các chứng chỉ kĩ thuật kéo dài từ 2-3 học kì, tập trung vào năng lực và tay nghề thực tế.
Du học Canada - Chuyên ngành kỹ thuật biểu diễn và sân khấu điện ảnh – Humber Institute of Technology and Advanced Learning: Văn bằng nâng cao kéo dài 6 học kì và văn bằng thông thường ít nhất 4 học kì. Các chứng chỉ thông thường có thời gian học tương đối ngắn, không quá 2 học kỳ và chú trọng vào việc thực hành thực tế, các chứng chỉ kĩ thuật kéo dài từ 2-3 học kì, tập trung vào năng lực và tay nghề thực tế.
Du học Canada - Chuyên ngành kỹ thuật ứng dụng – Humber Institute of Technology and Advanced Learning: Học viện kỹ thuật Humber có hàng trăm loại bằng cấp và chứng nhận. Humber không chỉ dạy lý thuyết mà còn cung cấp cơ hội để sinh viên có kinh nghiệm thực tế, bao gồm thực tập. chương trình cấp các văn bằng và chứng chỉ thông thường và nâng cao và các chứng chỉ kĩ thuật. Văn bằng nâng cao kéo dài 6 học kỳ và văn bằng thông thường ít nhất 4 học kỳ.
Du học Canada - Chương trình sau đại học – Humber Institute of Technology and Advanced Learning: Chương trình đào tạo của học viện kỹ thuật Humber có chương trình đào tạo chuyên nghiệp dành cho sinh viên. Chương trình học cho nghiên cứu sinh đa số là 1 năm, một số chương trình học 1.5 hoặc 2 năm, giáo trình học không giống nhau và chế độ học cũng khác nhau.
Du học Canada - Chương trình cử nhân – Humber Institute of Technology and Advanced Learning: Chương trình học 4 năm bao gồm 4 tháng thực tập được hưởng lương, sinh viên trước khi tốt nghiệp có thể tích lũy được những kinh nghiệm làm việc nhất định.
Du học Canada - Chương trình cao đẳng 2-3 năm – Humber Institute of Technology and Advanced Learning: Học viện kỹ thuật Humber có hàng trăm loại bằng cấp và chứng nhận. Humber không chỉ dạy lý thuyết mà còn cung cấp cơ hội để sinh viên có kinh nghiệm thực tế, bao gồm thực tập. Chương trình cấp các văn bằng và chứng chỉ thông thường và nâng cao và các chứng chỉ kỹ thuật.
Du học Canada - Các chuyên ngành kinh doanh – Humber Institute of Technology and Advanced Learning: Học viện kỹ thuật Humber có hàng trăm loại bằng cấp và chứng nhận. Humber không chỉ dạy lý thuyết mà còn cung cấp cơ hội để sinh viên có kinh nghiệm thực tế, bao gồm thực tập. chương trình cấp các văn bằng và chứng chỉ thông thường và nâng cao và các chứng chỉ kỹ thuật.
Mỗi trường có mức học phí cho sinh viên quốc tế khác nhau. Vì vậy bạn cần kiểm tra trực tiếp với trường bạn muốn theo học. Dưới đây là mức học phí trung bình mà bạn sẽ phải trả (tính bằng bảng Anh)
Du học Úc - Kỹ thuật máy móc ô tô (Automotive Technology) - Boxhill Institude: Bạn sẽ được học kỹ năng kỹ thuật điện máy tự động. Học cách phân tích vấn đề và lỗi của hệ thống nhiên liệu, cách lắp đặt hệ thống nhiên liệu IPG và CNG và thành phần của hệ thống điều hòa.
DU HỌC ÚC - CHỨNG CHỈ IV DỊCH VỤ TÀI CHÍNH (FINANCIAL SERVICES) - BOXHILL INSTITUTE: Bạn sẽ học cách chuẩn bị cơ bản các báo cáo tài chính, ngân sách, tài sản và đăng ký hàng tồn kho. Khóa học này cho phép bạn làm việc trong môi trường kinh doanh và cách làm báo cáo thuế.
Du học Úc - Chương trình Kỹ thuật máy móc ô tô - Boxhill Institude: Certificate III in Automotive Mechanical Technology: Chương trình này được thiết kế cho những người yêu thích ngành công nghiệp ô tô, muốn phát triển kỹ năng và cải thiện nghề nghiệp của mình. Bạn sẽ được học và thực hành điện học một cách an toàn.
Du học Canada - Camosun college - Chuyển tiếp đại học (University Transfer -UT): Một con đường thông minh để lấy bằng đại học! Hoàn thành một hoặc hai năm khóa học UT tại Camosun và sau đó chuyển lên một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của British Columbia (BC): Đại học Victoria (UVic), Đại học British Columbia (UBC) hoặc Đại học Simon Fraser (SFU).
DU HỌC MỸ, SAN JOSE - STUDIES IN AMERICAN LANGUAGE (Học tập bằng ngôn ngữ Mỹ): Các chương trình học của International Gateways
DU HỌC MỸ - HỌC ANH NGỮ TẠI San José State University: Studies in American Language - SAL, mở ra như các chương trình ngôn ngữ tiếng Anh chuyên sâu tại San José State University vào năm 1975. Kể từ đó, hàng ngàn sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia các lớp học nhỏ của SAL để cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho học tập, nghề nghiệp, hoặc vì lý do cá nhân.
Du học Mỹ - Các chọn lựa học tập tại San Jose State University - International Gateways: International Gateways hiện nay bao gồm Học kỳ tại SJSU, chuẩn bị MBA, Giao tiếp Chủ động trong tiếng Anh cũng như các chương trình Học thuật dài hạn và Luyện thi.