Du học Mỹ - Âm nhạc (Music) - Riverside City College29/04/2016

Du học Mỹ - Âm nhạc (Music) - Riverside City College: Nhiệm vụ của ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Riverside City College là cung cấp cho sinh viên các phương tiện để đạt được mục tiêu của họ trong nghệ thuật biểu diễn với một chương trình giáo dục chuẩn bị cho họ làm việc như các nghệ sĩ, nhà giáo dục, khán giả, và người ủng hộ nghệ thuật. Các học phần chính của ngành này nổi bật là sinh viên được tiếp cận với kinh nghiệm nghệ thuật xuất sắc, giảng dạy cấp cao, và tiếp cận với nghệ thuật thẩm mỹ có giá trị như múa, âm nhạc, và sân khấu.

Du học Canada - Miễn chứng minh tài chính - Chương trình Canada Express study29/02/2016

Du học Canada - Miễn chứng minh tài chính - Chương trình Canada Express study: Chương trình Canada Express study được hỗ trợ bởi Ngân hàng Scotiabank - Tổ chức tài chính đứng đầu tại Canada. Ngân hàng Scotiabank đồng ý cho sinh viên cơ hội sở hữu Giấy chứng nhận Đầu tư Đảm bảo (Guaranteed Investment Certificate - GIC), đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính của chương trình Canada Express study.