Du học Canada - Những điểm mạnh của Peel District School Board23/02/2018

Du học Canada - Những điểm mạnh của Peel District School Board: Có nhiều lý do để học sinh quốc tế chọn học tại khu vực này, nhưng quan trọng nhất vẫn là Peel District School Board có thể cung cấp các chương trình chuyên sâu để khuyến khích học sinh thành công. Peel District School Board có giáo viên để hỗ trợ học ngôn ngữ tiếng Anh và hỗ trợ học sinh hòa nhập vào môi trường mới cả trong và ngoài lớp học.

Du học Philippines - Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Philinter07/12/2017

Du học Philippines - Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Philinter: ại Philinter, các giáo viên biết rằng, phát âm là một điểm yếu nhất của các học viên Việt Nam. Sau nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu nhà trường xây dựng một chương trình dạy phát âm bày bản dành cho các học viên tại Philinter. Đồng thời, tại Philinter, nhà trường có riêng phòng ban nghiên cứu và giảng dạy phát âm - Pronunciation Team.