du hoc canada

Du học Mỹ – Giới thiệu chương trình tiếng Anh ESL tại Saddleback College, California25/05/2015

Du học Mỹ – Giới thiệu chương trình tiếng Anh ESL tại Saddleback College, California: Saddleback cung cấp các lớp học ở các trình độ: bắt đầu, trung cấp, cao cấp, và các lớp lấy tín chỉ cao đẳng. Chương trình giảng dạy độc đáo của trường cho phép bạn tạo ra một chương trình đáp ứng nhu cầu của bạn. Saddleback cung cấp các khóa học Đa kỹ năng mà làm việc trên tất cả các kỹ năng ngôn ngữ (đọc, viết, nói và nghe) ở trình độ bắt đầu, trung cấp và trường cung cấp các khóa học Đa kỹ năng mà làm việc trên tất cả các cấp độ nâng cao.