du hoc canada

Du học Anh - Chương trình Anh ngữ tại Đại học London South Bank29/07/2015

Du học Anh - Chương trình Anh ngữ tại Đại học London South Bank: Chương trình English Language Preparation Programme (ELPP) được thiết kế cho sinh viên mà trình độ ngôn ngữ tiếng Anh chưa đủ cao để học chương trình chính khóa của ONCAMPUS LSBU (London South Bank University) ở hai cấp độ đại học hoặc sau đại học.