Du học Canada - Quản trị kinh doanh - Tài chính (Business Administration – Finance) - Algonquin College05/02/2016

Du học Canada - Quản trị kinh doanh - Tài chính (Business Administration – Finance) - Algonquin College: Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm thấy một loạt các cơ hội việc làm tại các tổ chức tài chính khác nhau, chẳng hạn như các ngân hàng, các công ty tín thác, quỹ tín dụng, công ty tài chính, các công ty thế chấp và bảo hiểm, công ty môi giới và đầu tư, thị trường chứng khoán, đại lý quỹ tương hỗ, tổ chức lập kế hoạch tài chính, và các công ty khác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

DU HỌC CANADA - CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ DÀNH CHO DU HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP Ở CANADA24/12/2015

DU HỌC CANADA - CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ DÀNH CHO DU HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP Ở CANADA: Nhằm xúc tiến nhanh quá trình xin định cư lâu dài tại Canada của du học sinh sau khi tốt nghiệp một cách linh hoạt và hiệu quả, đầu năm 2015 Bộ di trú Canada chính thức thực thi chương trình Express Entry, trên nguyên tắc ưu tiên xét chọn ứng cử viên có điểm số cao, đảm bảo giải quyết nhanh hồ sơ trong vòng 6 tháng