Du học Úc - Merrimac State High School - Trường công Queensland26/04/2017

Du học Úc - Merrimac State High School - Trường công Queensland: ​Trường Trung Học Merrimac State đã đạt được công nhận uy tín trên toàn thế giới từ Hội Đồng Các Trường Quốc Tế. Trường chào đón học sinh quốc tế. Nhân viên nhà trường kết gắn cộng đồng địa phương để cung cấp chỗ ở chất lượng cao và an toàn, để khen ngợi các em học sinh quốc tế tham gia vào các chương trình học tập đạt thành tích cao của nhà trường.

Du học Mỹ - Tìm hiểu nhóm ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học)01/04/2017

Du học Mỹ - Tìm hiểu nhóm ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học): Là nhóm ngành nghề nền tảng của nền công nghiệp và các doanh nghiệp. Mặc dù các ngành STEM được xem là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai ở bất kỳ quốc gia nào và là những lĩnh vực quan trọng, sinh viên lại thường không đánh giá cao các ngành này.