du hoc canada

Du học Canada, trung học - Giới thiệu Vancouver School Board28/01/2015

Du học Canada, trung học - Giới thiệu Vancouver School Board: Hội Đồng Giáo Dục Vancouver (VSB) là một khu học chánh lớn, đô thị đa văn hóa cung cấp các chương trình cho 55.500 học sinh viên từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, và đến hơn 3.000 sinh viên trưởng thành trong các trung tâm giáo dục người lớn.