Du học New Zealand - Cookery - NZMA11/12/2017

Du học New Zealand - Cookery - NZMA: Bạn sẽ xây dựng dựa trên những kiến ​​thức và kỹ thuật đã được phát triển trong năm đầu tiên và đạt được những kiến ​​thức chuyên môn cần thiết cho sự phát triển như một đầu bếp trong ngành khách sạn.

Du học Philippines - Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Philinter07/12/2017

Du học Philippines - Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Philinter: ại Philinter, các giáo viên biết rằng, phát âm là một điểm yếu nhất của các học viên Việt Nam. Sau nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu nhà trường xây dựng một chương trình dạy phát âm bày bản dành cho các học viên tại Philinter. Đồng thời, tại Philinter, nhà trường có riêng phòng ban nghiên cứu và giảng dạy phát âm - Pronunciation Team.