Du học Úc - Điện tử và Truyền thông - TAFE NSW23/03/2018

Du học Úc - Điện tử và Truyền thông - TAFE NSW: Xin vui mừng thông báo rằng TAFE NSW đang cung cấp chương trình chứng chỉ IV về Điện tử và Truyền thông và Văn bằng (Diploma) Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông như một gói chương trình 2 năm bắt đầu từ tháng 7 năm 2018. Bằng kép này cung cấp cho sinh viên những kỹ năng để cài đặt và duy trì một loạt các hệ thống và thiết bị điện tử như là một Nhân viên Thiết bị Điện tử (Electronic Equipment Trades Worker)

Du học Philippines - Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Philinter07/12/2017

Du học Philippines - Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Philinter: ại Philinter, các giáo viên biết rằng, phát âm là một điểm yếu nhất của các học viên Việt Nam. Sau nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu nhà trường xây dựng một chương trình dạy phát âm bày bản dành cho các học viên tại Philinter. Đồng thời, tại Philinter, nhà trường có riêng phòng ban nghiên cứu và giảng dạy phát âm - Pronunciation Team.