Du học Mỹ - Giới thiệu James Lick High School, San Jose24/02/2017

Du học Mỹ - Giới thiệu James Lick High School, San Jose: Chào mừng bạn đến với năm học 2017 - 2018 của trường trung học James Lick (James Lick High School). Học sinh tốt nghiệp từ James Lick sẽ thành công ở trường đại học và trong sự nghiệp của mình, bởi các kỹ năng liên quan như: tác nhân, truyền thông, hợp tác và tư duy phát triển. Học sinh cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm một chương trình mới, dựa trên các tiêu chuẩn Cốt lõi Chung của Bang (Common Core State Standards), thông qua một phương pháp tiếp cận giảng dạy dựa trên dự án.

Du học Mỹ - Tìm hiểu về Optional Practical Training - OPT16/12/2016

Du học Mỹ - Tìm hiểu về Optional Practical Training - OPT: Visa sinh viên F-1 của bạn cho phép lên đến một năm (12 tháng) được phép đi làm ngoài trường để đạt được kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành của bạn. Một năm được phép làm việc tại Hoa Kỳ này được gọi là Thực tập Tuỳ chọn