Du học Mỹ, bang New York - Cơ hội nhận học bổng lên đến 50% học phí28/07/2016

Du học Mỹ, bang New York - Cơ hội nhận học bổng lên đến 50% học phí: Hiệp hội các trường đại học bang New York bao gồm 5 trường đại học và 1 trường cao đẳng cộng đồng thuộc hệ thống trường đại học công lập State University of New York (SUNY), hệ thống trường đại học công lập lớn nhất nước Hoa Kỳ. Học phí dưới 20,000 USD một năm.

Du học Canada - Miễn chứng minh tài chính - Chương trình Canada Express study29/02/2016

Du học Canada - Miễn chứng minh tài chính - Chương trình Canada Express study: Chương trình Canada Express study được hỗ trợ bởi Ngân hàng Scotiabank - Tổ chức tài chính đứng đầu tại Canada. Ngân hàng Scotiabank đồng ý cho sinh viên cơ hội sở hữu Giấy chứng nhận Đầu tư Đảm bảo (Guaranteed Investment Certificate - GIC), đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính của chương trình Canada Express study.